Sykkersyke.net

Alt om sukkersyke!

Om sukkersyke

 

Sukkersyke er en alvorlig sykdom, spesielt dersom den ikke behandles/ følges opp tilstrekkelig. Til tross for dette kan de aller fleste med diagnosen opprettholde en tilnærmet lik normal livsstil med små tilpasninger.

 

Sukkersyke, eller diabetes som er det mer korrekte navnet, deles inn i 2 hovedgrupperinger. Dette er diabetes 1 og diabetes 2. Diabetes 1 regnes som den mest alvorlige varianten og krever nesten alltid behandling med insulin. Diabetes 2 regnes som en "gammelmannssykdom" og kan ofte holdes i sjakk med et jevnt og sunt kosthold. Begge typene kan føre til alvorlige komplikasjoner og i verste fall død dersom sykdommen ikke tas alvorlig. Selv om diabetes type 2 regnes som en "gammelmannssykdom" er det stadig yngre mennesker som får denne diagnosen, mye på grunn av usunn kost og livsstil.

 

Mange med sukkersyke får føling fra tid til annen. Føling er faktisk ikke en direkte følge av selve sukkersyken, men en indirekte konsekvens i form av at de med sykdommen som behandles med insulin feilbergner dosen og får for mye insulin sett i sammenheng med kalori inntaket. Føling er en alvorlig tilstand hvor man kan gå i koma og kan i verste fall føre til døden dersom man ikke får hjelp. Det beste man kan gjøre dersom man kommer over noen som har fått føling er å få i dem sukker. Dette kan enklest gjøre ved å smøre noe søtt i ganen på den aktuelle personen. Kontakt alltid lege/ ambullanse for bistand slik at personen ikke overlates til seg selv etterpå selv om denne tilsynelatende har kommet til hektene.

 

Når man har fått sukkersyke/ diabetes som diagnose er det helt nødvendig å endre livsstil. Små hyppige måltider sammen med mosjon og jevnlige målinger av blodsukker kan føre til at mange klarer å holde sykdommen i sjakk og unngå behandling med insulin, dette gjelder først og fremst de med diabets 2 men selvfølgelig har også de med diabetes 1 godt av en endring i livsstilen.

Copyrighted content. All Rights Reserved.